Проверете вашата заплата

Задачи

 • Записване на медицинска информация на пациенти
 • Планират и участват в програми, целящи превенция от поява и разпространение на често срещани заболявания
 • Назначават лабораторни изследвания, рентгенови или други методи за диагностика, както и анализират резултатите от тях с цел опре- деляне естеството на заболяването
 • Насочват пациенти или семейства за специализирани медицински грижи в болници, центрове за рехабилитация или други видове центрове за предоставяне на здравни грижи
 • Провеждат изследвания на човешкото здраве и медицинските услуги и разпространяват резултатите чрез научни статиии и доклади
 • Извършват хирургични и други клинични процедури
 • Извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства, за да определят здравния им статус
 • Установяват и насочват към специалисти при установени услож- нения преди, по време и след раждане
 • Отчитат данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания
 • Осигуряват продължителни медицински грижи за пациенти вклю- чително предписват, администрират, консултират и контролират методите за лечение и превантивните мерки
 • Консултират лица, семейства и общности относно здравословно хранене и начин на живот, които помагат за предотвратяване или лечение на болести

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...