Задачи

 • Монтират и сглобяват елементи или части за изработване механич- ни съоръжения, двигатели и моторни превозни средства
 • Преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и черте- жи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране
 • Бракуват дефектни части, елементи и сглобки
 • Записват производствени и оперативни данни в специални фор- муляри
 • Проверяват и тестват готови и монтирани изделия

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...