Задачи

 • Наблюдават протичането на реакционни и трансформиращи про- цеси в съответствие с процедури за безопасност
 • Измерват, теглят и зареждат необходими химикали в съответствие с рецептурни карти
 • Пускат в действие, контролират, настройват и изключват машини и устройства
 • Почистват и извършват незначителни ремонти на машини и съо- ръжения
 • Наблюдават измервателни уреди и електронни устройства на едно или повече съоръжения като миксери, апарати, бъркалки, сушилни, машини за таблетиране, капсуловане, гранулиране и нанасяне на покрития
 • Вземат проби и извършват рутинни химически и физически изпит- вания на продукти, отбелязват дати на производство

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...