Задачи

 • Разглобяват, транспортират и сглобяват сондажно и помощно оборудване
 • Поддържат, настройват, ремонтират и почистват сондажно оборуд- ване, подемници и други машини
 • Подготвят сондажна течност и проверяват действието на помпите за осигуряване на необходимата циркулация на течността в сон- дажните тръби и кладенеца
 • Поддържат дневници за сондажни и сервизни операции
 • Наблюдават измервателни уреди и други индикатори, слушат за откриване на повреди и необичайни състояния на оборудването в кладенеца, определят необходимостта от смяна на сондата или оборудването
 • Контролират и обучават нови членове на екипите
 • Обслужват машини и инструменти за изваждане от отворите и кла- денците на прах, парчета, потънали и счупени части от сондажно оборудване
 • Сглобяват и разглобяват тръби, кожуси и пробивни глави и сменят нефункциониращо оборудване
 • Затварят и запечатват кладенци, които вече не се използват
 • Осъществяват контрол за движението надолу или нагоре на тръби- те на сондата и кожуха в и извън кладенеца, регулират налягането в кладенеца и скоростта на инструментите

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...