Задачи

 • Обслужват и наблюдават машини за производство, вулканизиране или регенериране на автомобилни гуми
 • Обслужват и наблюдават машини за пресоване на каучук или фор- моване на вулканизиран каучук чрез пресоване
 • Обслужват и наблюдават машини за производство на каучукови ли- стове или покриване на тъкани с каучукови смеси чрез валцуване
 • Откриват дефекти и поправят износени и дефектни гуми чрез вул- канизация или друга обработка
 • Проверяват произведени продукти за дефекти в съответствие със спецификации
 • Обслужват и наблюдават машини за смесване и оформяне на каучук и каучукови смеси за по-нататъшна преработка

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...