Задачи

 • Сглобяват повторно двигатели и други части след ремонтиране- то им
 • Извършват периодично сервизно обслужване на моторните превоз- ни средства като смяна на масло и други смазочни материали, на- стройка и регулиране на двигатели за постигане на по-добро дви- жение и осигуряване на минимално количество изгорели газове в атмосферата
 • Откриват и диагностицират дефекти в автомобили
 • Настройват, изпитват, тестват и поддържат двигатели на моторни превозни средстви и мотоциклети
 • Монтират или регулират двигатели и спирачки, регулират кормилни системи и други части на моторни превозни средства
 • Настройват, преглеждат, донастройват, демонтират, свалят и заме- нят дефектни части на моторни превозни средства
 • Подменят части на двигатели или цели двигатели
 • Монтират, настройват, поддържат и заменят механични части в мо- торни превозни средства

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...