Задачи

 • Подменят части на двигатели или цели двигатели
 • Свързват компоненти към устройства като радиосистеми, инстру- менти, магнети и други
 • Поддържат, ремонтират и възстановяват функционални елементи и части като крила, корпуси, хидравлични устройства, кислородни, горивни и електрически системи, уплътнения и други
 • Проверяват и изпитват различни части на самолети, включително механизми за кацане, хидравлични системи и механизми за откри- ване на пукнатини, счупвания, течове или други проблеми
 • Инсталират и тестват електрически и електронни компоненти, устройства и системи в самолети
 • Поддържат, основно ремонтират, видоизменят и изпитват механич- ни, хидравлични и други системи на самолети
 • Настройват, регулират, изпитват и сервизно обслужват самолет- ни двигатели
 • Поддържат дневници за извършени ремонти, в които документират профилактично и текущо поддържане на самолети
 • Разчитат и интерпретират ръководства, сервизни бюлетини и други спецификации за определяне на възможности и методи за ремонт или замяна на нефункциониращи или повредени части
 • Преглеждат извършената работа с цел удостоверяване, че поддръ- жката е стандартна и самолетът е изправен и готов за действие

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...