Задачи

 • Изпращат писма, информационни брошури и други документи на клиенти
 • Определят изискванията и въвеждат събития в компютърна система
 • При необходимост пренасочват задачи към други звена
 • При необходимост фактурират или задържат плащания
 • Занимават се с входящи обаждания и съобщения от клиенти, отго- варят на запитвания, поемат служебни обаждания и оплаквания
 • Консултират клиенти относно допълнителни продукти или услуги

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...