Задачи

 • Попълват и поставят етикети на опаковки с изписани лекарствени продукти
 • Подпомагат клиенти като им отговарят на въпроси или ги насочват за консултации с фармацевти
 • Поддържат подходящи условия за съхранение и сигурност на лекарства
 • Получават рецепти от здравни специалисти, проверяват точността и пълнотата на информацията съгласно стандарти за водене на медицинска отчетност
 • Подготвят лекарствени продукти и други фармацевтични смеси под ръководство на фармацевти или други здравни специалисти
 • Поръчват, поставят етикети и преброяват налични лекарствени продукти, химикали и доставки, попълват данни за запаси от стоки
 • Поставят цени, попълват написани рецепти, създават и поддържат пациентски картони, включително списъци с лекарствени продукти за отделни пациенти
 • Почистват и подготвят оборудване и опаковки, използвани при приготвяне и отпускане на лекарства
 • Отпускат лекарствени продукти на клиенти, дават писмени и устни указания за употребата на лекарствата съгласно рецепти от лекари, ветеринари и други здравни специалисти

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...