Проверете вашата заплата

Задачи

 • Записване на информация за състоянието на пациентите и предоставените лечения в системите за съхранение на медицински досиета
 • Участие и/или патрулиране на мащабни обществени събирания и други събития, където има по-голяма вероятност за възникване на извънредни ситуации, засягащи здравето
 • Оценка на здравното състояние на лицата, участващи в злополуки, природни бедствия и други извънредни ситуации, и определяне на нуждите от незабавна и специализирана медицинска помощ
 • Проследяване на промените в здравния статус на пациентите по време на транспортиране до и от медицински, рехабилитационни и други здравни заведения
 • Предоставяне на информация и обучение на обществени групи и служители в областта на поддържащи живота услуги при оказване на първа помощ за първоначални грижи за дадено заболяване или телесно нараняване
 • Извършване на медицински процедури и администриране на лекарства и други терапии съгласно протокол за спешно лечение, включително реанимиране и дефибрилиране на пациенти, както и работа с животоподдържащо оборудване

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...