Продавачи „от врата до врата“

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Демонстрират и дават описание на предлаганите стоки или услуги
 • Разнасят писма, листовки и брошури на клиентите
 • Записват поръчки и сделки, предават взетите поръчки на достав- чиците
 • Изготвят списъци на перспективни клиенти и се свързват с тях с цел увеличаване на продажбите
 • Предоставят подробности за различни стоки и услуги, за условия- та за продажба чрез посещения до дома на потенциални клиенти
 • Изготвят фактури и договори за продажба и получават плащания
 • Пътуват между местата за продажби и клиентите, пренасят мостри или стоки за продажба

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...