Задачи

 • Ръчно изработват захарни и шоколадови изделия като използват ръчни инструменти и уреди
 • Контролират температури на пещи и определят продължителността на печене според вида на продуктите
 • Смесват измерените количества от съставките в съдове на машини за бъркане, за смесване или печене
 • Нанасят глазури, желета и други покрития като използват шпатули и четки
 • Произвеждат хляб, бисквити, пасти, торти и други хлебни и слад- карски изделия
 • Проверяват чистотата на съоръженията и работните помещения преди започване на производството с цел гарантиране и спазване на изискванията за здравсловни и безопасносни условия на труд
 • Проверяват качеството на суровините с цел осигуряване на изис- кванията на стандарти и спецификации
 • Координират оформяне, зареждане, печене, изваждане от форми и охлаждане на произведени количества хляб, кифли, пасти и сладкарски изделия

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...