Задачи

 • Повдигат кофи за отпадъци и изсипват съдържанието им в камиони или по-големи контейнери
 • Работят на камиони за сметоизвозване
 • Разтоварват камиони за отпадъци
 • Събират отпадъци, използвайки сметосъбираща и сметоизвозваща техника

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...