Работници по сортиране на отпадъци

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Определят и отделят предмети като мебели, оборудване, машини или отделни компоненти, които са подходящи за повторна употреба или за ремонт
 • Преглеждат отпадъците и сортират подходящите за рециклиране от сметища, домакинства, търговски и промишлени помещения, улици и други обществени места
 • Продават материали за рециклиране или за повторна употреба
 • Поставят материалите и предметите за рециклиране в определени отделения и контейнери за съхранение и транспорт
 • Сортират отпадъците по вид хартия, картон, стъкло, пластмаси, алуминий или други годни за рециклиране материали
 • Транспортират материалите за рециклиране на ръка или с немото- ризирани превозни средства

  Направете проучване

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...