Работници по зареждане на рафтове

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Подреждат стоките на рафтове, специални търговски стелажи и кошове или по-обемистите предмети поставят директно на пода
 • Зареждат рафтове със стоки, като спазват правилото, стоките, чиито срок на годност изтича най-скоро да са поставени на предно място
 • Отстраняват стоки с изтекъл срок на годност
 • Поддържат ред на рафтовете, като подреждат разместените стоки
 • Отбелязване на това, което е било продадено и събиране на необходимите стоки от складовото помещение
 • Отбелязват количествата на продадените стоки и изнасят необхо- димите стоки от склада
 • Насочват посетителите към рафтовете с търсените стоки
 • Получават, отварят, разопаковат и преглеждат за дефекти стоките, доставени от производители или дистрибутори

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...