Проверете вашата заплата

Задачи

 • Получават и предават съобщения лично или чрез използване на телефон или телефонни централи
 • Съставят и проверяват сметки на клиента относно такси за използ- ване на компютърни и други системи
 • Регистрират пристигащите гости и раздават ключове за стаи
 • Изготвят и представят сметки за дължимите суми на заминаващите гости и получават дължимите плащания
 • Предоставят информация за налични свободни стаи и правят ре- зервации за тях
 • Отговарят на искания на гости, свързани с битово-техническа под- дръжка и приемат оплаквания на клиенти
 • Свързват се с лицата, отговарящи за битово-техническа поддръжка
 • Поддържат списък с наличните резервации, свободни и заети стаи
 • Предоставят информация относно хотелските услуги и наличните услуги в района на хотела

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...