Задачи

 • Строят и поддържат къщи и други съоръжения за подслон
 • Изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакин- ството
 • Събират диви плодове, корени, лечебни и други растения
 • Доставят вода и дърва за горене
 • Ловят риба и други водни организми
 • Продават или разменят продукти на местния пазар
 • Поставят капани и ловят диви животни главно, за да получат месо, мляко, вълна, кожи или други продукти
 • Съхраняват или извършват първична преработка на продуктите

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...