Задачи

 • Наблюдават и преглеждат животните за откриване на болести и наранявания, извършват проверка на физическото им състояние
 • Извършват първична преработка на животинските продукти
 • Купуват, разменят и продават животни и продукти от животински произход
 • Изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакин- ството
 • Отглеждат, хранят и доят животните
 • Оказват помощ при раждане
 • Култивират и използват пасища наблюдават и контролират запасите от храна и вода, необходими за отглеждането и поддържането на животните в добро състояние
 • Маркират и стрижат животните с цел получаване на вълна или косми
 • Колят и дерат животни като подготвят месото и другите продукти за консумация или продажба
 • Пасат или водят стадата от животни на пасища и на водопой
 • Доставят вода и дърва за горене
 • Строят и поддържат къщи и други съоръжения за подслон

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...