Задачи

 • Гравират декоративни мотиви, калибрират и маркират изделия от стъкло
 • Съчетават и разработват визуални елементи като линии, простран- ства, обеми, цветове и перспективи за постигане на желани ефек- ти, илюстрации на идеи, чувства или настроения
 • Рисуват мотиви за шаблони или букви за оцветяване на работни мо- дели като знаци, стъклени изделия, керамика или цинкови плочи
 • Използват софтуер и оборудване за гравиране с цел произвеждане на 3D-изображения за прилагане на по-големи знаци, както и гра- виране на инкрустирани знаци
 • Нанасят и оцветяват една или повече букви, фигури, монограми и мотиви за производство на знаци
 • Скицират, копират готови дизайни или надписват работни или мо- стрени модели за получаване на шаблони
 • Изрязват надписи и знаци за демонстративни цели от шперплат или дебел картон ръчно или с електрически триони
 • Измерват и компютърно изчисляват размери на надписи, мотиви или модели за гравиране
 • Преглеждат скици, диаграми, образци, чертежи или фотографии и определят начина на гравиране на мотиви върху шаблони
 • Проектират и произвеждат нормални плоски надписи или за- тъмнени надписи от винилови материали или изрязани готови за директна употреба надписи
 • Гравират и печатат мотиви, орнаменти, гравюри, търговски марки, фигури или надписи на плоски или изпъкнали повърхности върху разнообразни изделия от метал, стъкло, пластмаса или керамика
 • Пренасят върху изделия декоративни или орнаментни мотиви от хартиени лепенки
 • Нанасят свободно с ръка различни мотиви върху предмети като керамика, стъкло, табакери, абажури
 • Надписват, рисуват или печатат знаци или етикети за представяне на изделия или за други цели

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...