Задачи

 • Проверяват точната дебелина на покритието като използват микро- метъри, шублери или други устройства, отчитат и записват данни в производствени дневници
 • Обслужват и наблюдават машини за автоматично покриване с цветни метали
 • Обслужват и наблюдават оборудване за нанасяне на електропок- ритие
 • Обслужват и наблюдават оборудване за потапяне в разтопен метал за нанасяне на покрития върху железни и стоманени предмети
 • Обслужват и наблюдават оборудване за разпръскване на разтопен метал или други вещества върху метални повърхности за получа- ване на защитно или декоративно покритие или за възстановяване на износени повърхности
 • Обслужват и наблюдават оборудване за обработване с химикали и нагряване на метални изделия за придаване на корозионноус- тойчивост
 • Обслужват и наблюдават оборудване за почиствне на метални изде- лия за подготовка за нанасяне на електропокритие, галванизиране, емайлиране или подобни процеси
 • Подготвят и смесват метализиращи разтвори съгласно формули или спецификации

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...