Задачи

 • Контролират подготовката, измерването и захранването със суро- вини и материали на съответни машини и агрегати
 • Проверяват оборудване за неизправности, изпълняват рутинни проверки, организират поддържане
 • Наблюдават контролно измервателни уреди, компютърни разпе- чатки, видеомонитори и произведени продукти за осигуряване на правилно действие на машините и изпълняване на специфичните условия на обработване
 • Регулират клапи, вентили, помпи, контролни механизми и подобно технологично оборудване
 • Пускат в действие, подготвят и настройват машини за обработка на руди и метали за извършване на една операция от цялостната промишлена преработка
 • Контролират процеси на включване и изключване, безаварийна работа, наблюдават оборудване, разположено извън контролни зали
 • Обслужват еднофункционални машини за смилане, сепариране, филтриране смесване, обработване, леене, валцоване, рафинира- не или по друг начин обработване на метали и руди
 • Анализират проби, извършват тестове, записват данни

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...