Проверете вашата заплата

Задачи

 • Осигуряват строителния надзор от съответните компетентни органи
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала и по- дизпълнителите
 • Ръководят строителните работи по договор или специализирани строителни услуги, извършвани от подизпълнители
 • Осигуряват спазването на строителното законодателство и стандар- тите за работа, качество, разходи и безопасност
 • Преговарят със собственици на сгради, строителни предприемачи и подизпълнители, за да се гарантира изпълнението на даден проект в срок и в рамките на определения бюджет
 • Организират представянето на строителни планове пред съответната местна администрация
 • Разчитат архитектурни планове и спецификации
 • Координират трудови ресурси и доставянето на материали, машини, съоръжения и оборудване
 • Изготвят оферти и договори
 • Разработват и внедряват координирани работни програми за стро- ителни обекти

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...