Проверете вашата заплата

Задачи

 • Сверяват присъствие, изработени часове, корекции в трудовото възнаграждение и нанасят информацията в съответните таблици
 • Подготвят и сверяват платежни ведомости за възнагражденията на служители, показващи брутни и нетни заплати и отчисления, в т.ч. Данъци, членски внос, запори, застраховки и пенсионни отчисления
 • Водят отчетността за присъствие, отпуски и извънреден труд на служителите, с цел калкулиране на трудовото възнаграждение ръчно или чрез използване на компютризирани системи
 • Подготвят плащания, пенсионни обезщетения на служителите в брой или по електронен път
 • Проверяват отчетни таблици, работни карти, изчисляват възна- граждения и други сведения с цел откриване и отстраняване на несъответствия с платежните ведомости

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...