Служители, водещи счетоводни сметки и документи

Задачи

 • Проверяват цифри, електронни съобщения и документи за правилно въведени и математически точни данни и подходящи кодове
 • Работят с компютърен счетоводен софтуер за въвеждане, съхраня- ване и анализ на информация
 • Класифицират, записват и сумират числови и финансови данни с цел съставяне и съхраняване на финансови документи чрез използване на дневници, счетоводни книги и компютри
 • Изчисляват, изготвят и издават сметки, фактури, извлечения по сметки и други финансови отчети в съответствие с установени процедури
 • Съставят статистически, финансови, счетоводни или ревизионни отчети и таблици, отнасящи се до парични постъпления, разходи, платими сметки и взимания, печалба и загуба

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...