Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи

Задачи

 • Обработват застрахователни документи: сключват и прекратяват застраховки, нанасят изменения в условията и плащанията
 • Поддържат документация по регистрация на облигации, акции и други ценни книги, закупени или продадени от името на клиенти или работодатели
 • Получават и събират статистически или актюерни данни чрез оби- чайни или специални източници на информация
 • Изготвят финансови документи и изчисляват лихви, такси за по- средничество и платими задължения за гербови марки
 • Изчисляват общите суми, средната стойност, застрахователните проценти и други подробности като ги представят в необходимата таблична форма

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...