Задачи

 • Изготвят научни статии и доклади
 • Консултират относно практическото приложение на констатациите при формулиране на икономически и социални политики за групи от население и региони, както и за развитието на пазара
 • Проследяват произхода на човечеството по предмети, даващи информация за миналото като селища, храмове, инструменти, керамични съдове, монети, оръжия и скулптури
 • Анализират и оценяват социална информация
 • Проследяват произхода и еволюцията на човечеството чрез изучава- не на променящите се характеристики и културните и социалните институции
 • Провеждат проучвания за произхода, развитието, структурата, социалния модел, организациите и взаимоотношенията между човешките общности
 • Изучават физични и климатични аспекти на области и региони и свързват констатациите с икономически, социални и културни дейности
 • Оценяват резултати от политически решения, които засягат соци- алната политика
 • Разработват теории, модели и методи за интерпретиране и описание на социални явления

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...