Проверете вашата заплата

Задачи

 • Следят използването на файлове с данни и контролират достъпа с цел защита на информацията
 • Обучават потребители и промотират нуждата от защита, за да се гарантира системната защита и да се подобри работоспособността на сървъри и мрежи
 • Разговарят с потребители и обсъждат въпроси, свързани с необходи- мостта от достъп до компютърни данни, нарушения на сигурността и промени в програмирането
 • Модифицират файлове за компютърна сигурност с цел внедряване на нов софтуер, поправяне на грешки или промени в статуса за индивидуален достъп
 • Криптират предаването на данни и изграждат защити, за да бъде прикрита поверителна информация и защитена от заразяване при цифрово предаване
 • Разработват планове за защита на компютърните файлове срещу случайно или неразрешено модифициране, изтриване или разкри- ване, за да се използват при нужда от спешна обработка на данни
 • Следят текущите отчети относно компютърни вируси за определяне на необходимостта от актуализация на антивирусните програми
 • Оценяват риска и тестват системата за обработка на данни, за да се гарантира функционирането на дейностите по обработка на данни и мерките за сигурност

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...