Проверете вашата заплата

Задачи

 • Оценяват и препоръчват подобрения по функционирането на дадена мрежа, интегрираните хардуерни, софтуерни, комуникационни и операционни системи
 • Контролират мрежовия трафик, активност, капацитет и използва- емост с цел да се осигури интегрираност и оптимална работата на мрежата
 • Притежават специални умения при поддържането и отстраняването на проблеми с мрежи и при спешни случаи
 • Проучват, анализират, оценяват и наблюдават мрежовата инфра- структура за осигуряване на оптимален работен режим
 • Анализират, разработват, тълкуват и оценяват сложни компютърни разработки и архитектурни спецификации, модели на данни и диаграми за разработване, конфигуриране и интегриране на ком- пютърни системи
 • Изготвят и поддържат процедури и документация за мрежови ин- вентаризации, записват диагностицирани и разрешени проблеми, подобрения и модификации по мрежите, както и инструкции за поддръжка
 • Инсталират, конфигурират, тестват, поддържат и администрират нови и актуализирани мрежи, софтуерни приложения за бази данни, сървъри и работни станции

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...