Проверете вашата заплата

Задачи

 • Пишат и поддържат пограмни кодове, описани в технически зада- ния и спецификации в съответствие със стандартите за качество
 • Събират и пишат документация за разработване на дадена програма
 • Ревизират, поправят или подобряват съществуващи програми с цел повишаване операционната им ефективност или адаптирането им към нови изисквания
 • Идентифицират и уведомяват за технически проблеми, процеси и решения
 • Провеждат пробни изпитвания на дадена програма и софтуерни приложения

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...