Специалисти по медицински досиета и здравна информация

Задачи

 • Планиране, разработване, поддържане и експлоатация на разнообразие от индекси на здравни досиета и системи за съхранение и извличане, за класификация и анализ на информацията
 • Преписване, съставяне и обработване на медицински досиета на пациенти, документи за приемане и изписване, както и други медицински доклади в системи за водене на отчетност, за предоставяне на данни за наблюдение и насочване на пациента, епидемиологичен мониторинг, изследване, фактуриране, контрол на разходите и подобряване на грижите
 • Преглед на докладите за пълнота, точност и съответствие с разпоредбите
 • Превеждане на текстово описание и цифрова информация от медицинските досиета и други документи за предоставяне на здравни услуги в кодове, свързани със стандартизирани системи за класификация
 • Защита на сигурността на медицинските досиета, за да се гарантира запазването на поверителността и предоставянето на информация на упълномощени лица и агенции в съответствие с разпоредбите
 • Надзор на канцеларските и административни служители, участващи в поддържането на медицинските досиета

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...