Задачи

 • Предоставяне на информация на аптеките, относно предписване на лекарства с рецепта и последващо получаване на лекарства по рецепта
 • Записване на информация за анамнезата на пациентите, диагностично изследване и процедури за лечение и резултати от тях, както и друга подходяща информация в системите за водене на медицински досиета
 • Подготовка и боравене с медицински инструменти и консумативи, стерилизиране на инструменти и изхвърляне на замърсени материали в съответствие с процедурите за безопасност
 • Планиране на направления за преглед с пациенти и подготовка на документация, необходима за целите на фактурирането, отчитането и застраховането
 • Подготвяне на пациентите за преглед и лечение, включително обяснение на процедурите и въвеждането им в помещения за преглед
 • Интервюиране на пациентите и техните семейства с цел получаване на информация за техния здравен статус и анамнеза
 • Събиране на кръвни, тъканни или други проби и подготовката им за лабораторни изследвания
 • Поддържане на чистота в помещенията за изчакване и преглед на пациенти
 • Предоставяне на информация на пациенти и семейства по теми от здравеопазването, включително лекарства, предписани от лекар или друг здравен специалист
 • Подпомагане на лекари и други здравни специалисти при преглед и лечение на пациенти, включително измерване и записване на жизнени показатели, предоставяне на лекарства и провеждане на рутинни клинични процедури, като например инжекции и отстраняване на конци

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...