Проверете вашата заплата

Задачи

 • Контролират работата на помощния административен персонал
 • Разговарят с пациенти за попълване на формуляри, документи и истории на заболявания
 • Изготвят финансови отчети и сметки за извършена работа
 • Попълват формуляри за застраховки и други бланки
 • Съставят графици и потвърждават медицински прегледи, изпращат съобщения до медицински персонал и пациенти
 • Помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори
 • Поддържат медицински досиета, картони и библиотеки
 • Съставят, записват и преглеждат медицински досиета и картони, доклади, документи и кореспонденция

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...