Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни

Задачи

 • Организират доставки на стоки, монтаж на оборудване и предос- тавяне на услуги
 • Оценяват нуждите и ресурсите на клиентите и дават препоръки за подходящите стоки и услуги
 • Посещават редовни и потенциални бизнес клиенти с цел устано- вяване и използване на възможности за продажба
 • Съставят списък на проспериращи дейности на клиенти чрез използ- ване на телефонни указатели или други източници на информация
 • Придобиват и актуализират познанията си относно пазарните условия и предлаганите продукти и услуги от работодатели и конкуренти
 • Оценяват разходите за инсталиране и поддържане на оборудване и предоставяне на услуги
 • Предоставят данни за дизайна на продуктите, когато стоките или услугите трябва да бъдат приспособени за нуждите на определен клиент
 • Консултират клиентите след продажбата с цел удовлетворяване на техните нужди и осигуряване на текуща помощ
 • Изготвят доклади и предложения като част от презентации за продажба, за да покажат ползите от използването на дадена стока или услуга
 • Наблюдават промените в потребителските нужди и конкурентната активност и съобщават резултатите на ръководителите по про- дажби
 • Докладват на ръководителите по продажби относно обема на про- дажбите и пласмента на стоки и услуги
 • Определят и договарят цени и кредитни условия, както и сключват договори за продажба

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...