Задачи

 • Определят най-подходящите маршрути
 • Оценяват теглото за съобразяване с ограниченията за товар и га- рантиране на безопасно разпределение на тежестта
 • Оказват помощ при товарене или извършване на товароразтовар- ни дейности като използват различни повдигащи и обръщащи устройства
 • Извършват поддръжка и незначителни ремонти на превозното сред- ство, организират сервизно обслужване и основни ремонти
 • Осигуряват добро подреждане и сигурно покритие за предотвратя- ване на загуби и повреди
 • Управляват и обслужват тежкотоварни автомобили като камиони със или без ремаркета или автомобили за превоз на стоки, течно- сти или тежки материали на къси или дълги разстояния

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...