Задачи

 • Преговарят с клиенти за определяне вида и степента на риска
 • Обясняват подробности за застраховки и условия, премии за по- криване на риска и ползи за клиенти
 • Съветват, договарят срокове и сключват договори за застраховки на големи или специални проекти, съоръжения или рискове
 • Получават информация за състоянието на клиенти, необходима за определяне на подходящия вид застраховки
 • Договарят и сключват договори за презастраховки
 • Подпомагат клиенти при определяне тип и ниво на покрития, из- числяват премии, определят начини на плащане

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...