Минимална работна заплата (МРЗ) 2013

Минималната работна заплата в България се определя за страната. МРЗ от 1ви януари 2013 е 310 лева. МРЗ е месечна.

MОД 2013
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и
квалификационни групи професии - 2013

Групи професии:
1. Ръководители
2. Специалисти
3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
4. Помощен административен персонал
5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
8. Машинни оператори и монтажници
9. Професии, неизискващи специална квалификация

 

NACE Rev. 2 (КИД 2008) 
*В български лева (1 EUR = 1,95583 лева)
01 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности
1 2 3 4 5 6 7 8 9
805 лв. 574 лв. 507 лв. 493 лв. 395 лв. 428 лв. 495 лв. 584 лв. 328 лв.
03 - Рибно стопанство
1 2 3 4 5 6 7 8 9
805 лв. 574 лв. 507 лв. 493 лв. 395 лв. 428 лв. 495 лв. 584 лв. 328 лв.
02 - Горско стопанство              
2 3 4 5 6 7 8 9
700 лв. 500 лв. 450 лв. 430 лв. 390 лв. 400 лв. 440 лв. 490 лв. 320 лв.
01.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
650 лв. 610 лв. 580 лв. 510 лв. 410 лв. 410 лв. 480 лв. 410 лв. 320 лв.
05 - Добив на въглища              
1 2 3 4 5 6 7 8 9
825 лв. 676 лв. 641 лв. 461 лв. 399 лв. 310 лв. 641 лв. 582 лв. 428 лв.
06 - Добив на нефт и природен газ            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
785 лв. 630 лв. 613 лв. 410 лв. 410 лв. 310 лв. 566 лв. 520 лв. 410 лв.
07 - Добив на метални руди            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
816 лв. 678 лв. 600 лв. 431 лв. 372 лв. 310 лв. 594 лв. 513 лв. 385 лв.
08.11 - Добив на строителни материали          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
640 лв. 504 лв. 457 лв. 471 лв. 471 лв. 310 лв. 547 лв. 504 лв. 471 лв.
08.11 - Добив на декоративни скални материали        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
621 лв. 489 лв. 444 лв. 385 лв. 385 лв. 310 лв. 531 лв. 489 лв. 385 лв.
08.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
646 лв. 509 лв. 462 лв. 401 лв. 401 лв. 310 лв. 553 лв. 509 лв. 401 лв.
08.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
808 лв. 671 лв. 580 лв. 426 лв. 397 лв. 310 лв. 533 лв. 533 лв. 397 лв.
08.12 - Добив на глина и каолин            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
832 лв. 690 лв. 596 лв. 439 лв. 407 лв. 310 лв. 548 лв. 548 лв. 407 лв.
08.9 - Добив на други неметални материали и суровини        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
646 лв. 509 лв. 462 лв. 401 лв. 401 лв. 310 лв. 553 лв. 509 лв. 401 лв.
09 - Mining support service activities            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
646 лв. 509 лв. 462 лв. 401 лв. 401 лв. 310 лв. 553 лв. 509 лв. 401 лв.
10.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; Производство на месни продукти, без готови ястия
1 2 3 4 5 6 7 8 9
950 лв. 690 лв. 550 лв. 450 лв. 350 лв. 310 лв. 430 лв. 420 лв. 350 лв.
10.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
950 лв. 690 лв. 550 лв. 450 лв. 350 лв. 310 лв. 430 лв. 420 лв. 350 лв.
10.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
960 лв. 830 лв. 710 лв. 510 лв. 360 лв. 410 лв. 430 лв. 560 лв. 360 лв.
10.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
800 лв. 620 лв. 510 лв. 430 лв. 320 лв. 310 лв. 355 лв. 410 лв. 310 лв.
10.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
905 лв. 815 лв. 590 лв. 480 лв. 440 лв. 310 лв. 440 лв. 440 лв. 360 лв.
10.5 - Производство на мляко и млечни продукти        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
961 лв. 631 лв. 511 лв. 351 лв. 341 лв. 310 лв. 351 лв. 401 лв. 312 лв.
10.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,050 лв. 940 лв. 805 лв. 440 лв. 350 лв. 310 лв. 510 лв. 630 лв. 360 лв.
10.7 - Производство на хлебни и тестени изделия        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
800 лв. 550 лв. 550 лв. 430 лв. 360 лв. 342 лв. 450 лв. 505 лв. 410 лв.
10.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
800 лв. 550 лв. 550 лв. 430 лв. 360 лв. 342 лв. 450 лв. 505 лв. 410 лв.
10.81 - Производство на захар            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,050 лв. 850 лв. 800 лв. 560 лв. 350 лв. 310 лв. 550 лв. 600 лв. 360 лв.
10.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,050 лв. 850 лв. 800 лв. 560 лв. 350 лв. 310 лв. 550 лв. 600 лв. 360 лв.
10.9 - Производство на готови храни за животни        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
960 лв. 850 лв. 750 лв. 560 лв. 350 лв. 380 лв. 580 лв. 580 лв. 360 лв.
11 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
748 лв. 582 лв. 499 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 394 лв. 310 лв.
11.05 - Производство на пиво и малц          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
780 лв. 670 лв. 581 лв. 433 лв. 407 лв. 310 лв. 480 лв. 460 лв. 418 лв.
11.06 - Производство на пиво и малц          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
780 лв. 670 лв. 581 лв. 433 лв. 407 лв. 310 лв. 480 лв. 460 лв. 418 лв.
11.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 лв. 760 лв. 690 лв. 485 лв. 335 лв. 310 лв. 450 лв. 465 лв. 360 лв.
12 - Производство на тютюневи изделия          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
890 лв. 867 лв. 608 лв. 479 лв. 391 лв. 310 лв. 412 лв. 479 лв. 321 лв.
13 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
850 лв. 580 лв. 555 лв. 445 лв. 330 лв. 310 лв. 365 лв. 360 лв. 330 лв.
14 без 14.3 - Производство на облекло          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
805 лв. 598 лв. 575 лв. 437 лв. 368 лв. 345 лв. 397 лв. 385 лв. 360 лв.
14.3 - Производство на други трикотажни изделия        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
885 лв. 632 лв. 575 лв. 506 лв. 385 лв. 335 лв. 397 лв. 397 лв. 385 лв.
15 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
1 2 3 4 5 6 7 8 9
780 лв. 530 лв. 515 лв. 425 лв. 315 лв. 310 лв. 330 лв. 320 лв. 310 лв.
16 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
1 2 3 4 5 6 7 8 9
505 лв. 395 лв. 365 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв.
17 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
760 лв. 560 лв. 500 лв. 360 лв. 310 лв. 310 лв. 450 лв. 370 лв. 310 лв.
18 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
434 лв. 391 лв. 369 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 321 лв. 321 лв.
58 - Издателска дейност            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
434 лв. 391 лв. 369 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 321 лв. 321 лв.
59 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
434 лв. 391 лв. 369 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 321 лв. 321 лв.
19 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,518 лв. 1,128 лв. 890 лв. 651 лв. 760 лв. 310 лв. 825 лв. 833 лв. 479 лв.
20 - Производство на химични продукти          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
749 лв. 585 лв. 428 лв. 343 лв. 315 лв. 310 лв. 421 лв. 407 лв. 315 лв.
21 - Производство на лекарствени вещества и продукт        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
749 лв. 585 лв. 428 лв. 343 лв. 315 лв. 310 лв. 421 лв. 407 лв. 315 лв.
22 - Производство на изделия от каучук и пластмаси        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
529 лв. 371 лв. 350 лв. 328 лв. 315 лв. 310 лв. 371 лв. 328 лв. 315 лв.
23 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
624 лв. 491 лв. 446 лв. 387 лв. 349 лв. 310 лв. 491 лв. 450 лв. 354 лв.
24 без 24.5 - Производство на основни метали          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
750 лв. 520 лв. 490 лв. 330 лв. 310 лв. 310 лв. 450 лв. 450 лв. 310 лв.
24.5 - Леене на метали              
1 2 3 4 5 6 7 8 9
710 лв. 480 лв. 460 лв. 315 лв. 310 лв. 310 лв. 390 лв. 420 лв. 310 лв.
25 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
650 лв. 440 лв. 420 лв. 315 лв. 310 лв. 310 лв. 370 лв. 370 лв. 310 лв.
26 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
660 лв. 550 лв. 470 лв. 330 лв. 310 лв. 310 лв. 430 лв. 430 лв. 310 лв.
27 - Производство на електрически съоръжения        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
650 лв. 540 лв. 470 лв. 330 лв. 310 лв. 310 лв. 430 лв. 430 лв. 310 лв.
25.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
790 лв. 500 лв. 450 лв. 330 лв. 310 лв. 310 лв. 450 лв. 440 лв. 310 лв.
28 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
790 лв. 500 лв. 450 лв. 330 лв. 310 лв. 310 лв. 450 лв. 440 лв. 310 лв.
28.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
890 лв. 580 лв. 580 лв. 470 лв. 310 лв. 310 лв. 490 лв. 490 лв. 310 лв.
29 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
890 лв. 570 лв. 520 лв. 330 лв. 310 лв. 310 лв. 520 лв. 430 лв. 310 лв.
30 - Производство на превозни средства, без автомобили        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
890 лв. 570 лв. 520 лв. 330 лв. 310 лв. 310 лв. 520 лв. 430 лв. 310 лв.
31 - Производство на мебели            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
500 лв. 395 лв. 330 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв.
32 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
608 лв. 412 лв. 391 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 332 лв. 348 лв. 321 лв.
33 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
608 лв. 412 лв. 391 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 332 лв. 348 лв. 321 лв.
32.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
800 лв. 600 лв. 350 лв. 350 лв. 350 лв. 310 лв. 400 лв. 450 лв. 310 лв.
35.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енерги
1 2 3 4 5 6 7 8 9
930 лв. 730 лв. 690 лв. 400 лв. 350 лв. 310 лв. 580 лв. 550 лв. 350 лв.
35.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,258 лв. 867 лв. 825 лв. 500 лв. 434 лв. 310 лв. 603 лв. 664 лв. 434 лв.
49.5 - Тръбопроводен транспорт            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,258 лв. 867 лв. 825 лв. 500 лв. 434 лв. 310 лв. 603 лв. 664 лв. 434 лв.
35.3 - Производство и разпределение на топлинна енерги        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
820 лв. 625 лв. 595 лв. 370 лв. 345 лв. 310 лв. 445 лв. 495 лв. 345 лв.
36 - Събиране, пречистване и доставяне на води        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
660 лв. 600 лв. 540 лв. 390 лв. 360 лв. 310 лв. 450 лв. 390 лв. 330 лв.
37 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
660 лв. 600 лв. 540 лв. 390 лв. 360 лв. 310 лв. 450 лв. 390 лв. 330 лв.
38 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; Рециклиране на материали  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
716 лв. 434 лв. 421 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 381 лв. 348 лв. 321 лв.
39 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
716 лв. 434 лв. 421 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 381 лв. 348 лв. 321 лв.
38.12 - Събиране на опасни отпадъци          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
945 лв. 780 лв. 700 лв. 550 лв. 525 лв. 310 лв. 590 лв. 550 лв. 535 лв.
38.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
945 лв. 780 лв. 700 лв. 550 лв. 525 лв. 310 лв. 590 лв. 550 лв. 535 лв.
41 - Строителство на сгради            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
720 лв. 590 лв. 560 лв. 350 лв. 310 лв. 330 лв. 530 лв. 530 лв. 310 лв.
42 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
720 лв. 590 лв. 560 лв. 350 лв. 310 лв. 330 лв. 530 лв. 530 лв. 310 лв.
43 - Специализирани строителни дейности          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
720 лв. 590 лв. 560 лв. 350 лв. 310 лв. 330 лв. 530 лв. 530 лв. 310 лв.
42.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
800 лв. 630 лв. 575 лв. 400 лв. 310 лв. 330 лв. 575 лв. 575 лв. 310 лв.
42.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
1 2 3 4 5 6 7 8 9
650 лв. 525 лв. 495 лв. 345 лв. 330 лв. 310 лв. 365 лв. 420 лв. 330 лв.
45 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,000 лв. 880 лв. 770 лв. 550 лв. 460 лв. 380 лв. 510 лв. 490 лв. 410 лв.
46 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,000 лв. 880 лв. 770 лв. 550 лв. 460 лв. 380 лв. 510 лв. 490 лв. 410 лв.
47 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,000 лв. 880 лв. 770 лв. 550 лв. 460 лв. 380 лв. 510 лв. 490 лв. 410 лв.
46.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
794 лв. 504 лв. 421 лв. 332 лв. 321 лв. 310 лв. 321 лв. 393 лв. 332 лв.
47.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
794 лв. 504 лв. 421 лв. 332 лв. 321 лв. 310 лв. 321 лв. 393 лв. 332 лв.
47.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
794 лв. 504 лв. 421 лв. 332 лв. 321 лв. 310 лв. 321 лв. 393 лв. 332 лв.
55 - Хотелиерств              
1 2 3 4 5 6 7 8 9
905 лв. 780 лв. 610 лв. 485 лв. 430 лв. 310 лв. 515 лв. 510 лв. 385 лв.
56 - Ресторантьорство              
1 2 3 4 5 6 7 8 9
905 лв. 780 лв. 610 лв. 485 лв. 430 лв. 310 лв. 515 лв. 510 лв. 385 лв.
79 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
1 2 3 4 5 6 7 8 9
905 лв. 780 лв. 610 лв. 485 лв. 430 лв. 310 лв. 515 лв. 510 лв. 385 лв.
49.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
780 лв. 692 лв. 568 лв. 364 лв. 364 лв. 310 лв. 400 лв. 473 лв. 364 лв.
49.2 - Товарен железопътен транспорт          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
780 лв. 692 лв. 568 лв. 364 лв. 364 лв. 310 лв. 400 лв. 473 лв. 364 лв.
52 - само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
780 лв. 692 лв. 568 лв. 364 лв. 364 лв. 310 лв. 400 лв. 473 лв. 364 лв.
49.3 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
727 лв. 560 лв. 496 лв. 331 лв. 331 лв. 310 лв. 414 лв. 414 лв. 331 лв.
49.4 - Друг пътнически сухопътен транспорт          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
727 лв. 560 лв. 496 лв. 331 лв. 331 лв. 310 лв. 414 лв. 414 лв. 331 лв.
50 - Воден транспорт              
1 2 3 4 5 6 7 8 9
870 лв. 795 лв. 679 лв. 432 лв. 382 лв. 310 лв. 440 лв. 489 лв. 382 лв.
51 - Въздушен транспорт            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
906 лв. 832 лв. 679 лв. 422 лв. 432 лв. 310 лв. 440 лв. 489 лв. 382 лв.
52 - без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
876 лв. 821 лв. 660 лв. 403 лв. 403 лв. 310 лв. 466 лв. 403 лв. 403 лв.
53 - Пощенски и куриерски дейност
1 2 3 4 5 6 7 8 9
435 лв. 420 лв. 370 лв. 325 лв. 310 лв. 310 лв. 335 лв. 325 лв. 310 лв.
60 - Радио- и телевизионна дейност           
1 2 3 4 5 6 7 8 9
803 лв. 703 лв. 603 лв. 462 лв. 462 лв. 310 лв. 504 лв. 504 лв. 401 лв.
61 - Далекосъобщения              
1 2 3 4 5 6 7 8 9
803 лв. 703 лв. 603 лв. 462 лв. 462 лв. 310 лв. 504 лв. 504 лв. 401 лв.
64 - Финансови и застрахователни дейности          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,367 лв. 867 лв. 651 лв. 479 лв. 348 лв. 310 лв. 391 лв. 500 лв. 321 лв.
65 - Финансови и застрахователни дейности          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,367 лв. 867 лв. 651 лв. 479 лв. 348 лв. 310 лв. 391 лв. 500 лв. 321 лв.
66 - Финансови и застрахователни дейности          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,367 лв. 867 лв. 651 лв. 479 лв. 348 лв. 310 лв. 391 лв. 500 лв. 321 лв.
 62 - Дейности в областта на информационните технологии
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
63 - Информационни услуг            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
68 - Операции с недвижими имоти            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
69 - Юридически и счетоводни дейност          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
70 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
71 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
73 - Рекламна дейност и проучване на пазари          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
74 - Други професионални дейности          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
77 - Даване под наем и оперативен лизинг          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
78 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
81 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
82 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
1 2 3 4 5 6 7 8 9
867 лв. 564 лв. 455 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 348 лв. 369 лв. 321 лв.
80 - Дейности по охрана и разследване          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
730 лв. 510 лв. 420 лв. 310 лв. 310 лв. 310 лв. 330 лв. 330 лв. 310 лв.
72 - Научноизследователска и развойна дейност        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
580 лв. 416 лв. 371 лв. 348 лв. 321 лв. 310 лв. 323 лв. 323 лв. 321 лв.
84 - Държавно управление            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
428 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв.
85 - Образование              
1 2 3 4 5 6 7 8 9
590 лв. 496 лв. 416 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв.
75 - Ветеринарномедицинска дейност          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 лв. 575 лв. 370 лв. 330 лв. 310 лв. 400 лв. 340 лв. 340 лв. 310 лв.
86 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 лв. 575 лв. 370 лв. 330 лв. 310 лв. 400 лв. 340 лв. 340 лв. 310 лв.
86.1 - Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,150 лв. 850 лв. 560 лв. 450 лв. 360 лв. 420 лв. 430 лв. 430 лв. 310 лв.
87 - Медико-социални грижи с настаняване
1 2 3 4 5 6 7 8 9
328 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв.
88 - Социална работа без настаняване
1 2 3 4 5 6 7 8 9
328 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв.
90 - Култура, спорт и развлечения            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
567 лв. 391 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 341 лв. 321 лв. 321 лв.
91 - Култура, спорт и развлечения            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
567 лв. 391 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 341 лв. 321 лв. 321 лв.
92 - Култура, спорт и развлечения            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
567 лв. 391 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 341 лв. 321 лв. 321 лв.
93 без 93.12 - Култура, спорт и развлечения          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
567 лв. 391 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 341 лв. 321 лв. 321 лв.
95 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
446 лв. 364 лв. 321 лв. 317 лв. 310 лв. 310 лв. 364 лв. 321 лв. 310 лв.
96 - Други персонални услуги            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
446 лв. 364 лв. 321 лв. 317 лв. 310 лв. 310 лв. 364 лв. 321 лв. 310 лв.
97 - Дейности на домакинства като работодатели        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
446 лв. 364 лв. 321 лв. 317 лв. 310 лв. 310 лв. 364 лв. 321 лв. 310 лв.
94 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
771 лв. 542 лв. 401 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 371 лв. 332 лв. 321 лв.
99 - Дейности на екстериториални организации и служби        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
771 лв. 542 лв. 401 лв. 321 лв. 321 лв. 310 лв. 371 лв. 332 лв. 321 лв.
93.12 - Дейност на спортни клубове          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 лв. 789 лв. 508 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
86 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 лв. 460 лв. 380 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
86.1 - Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
950 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
86.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
660 лв. 610 лв. 600 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
94.91 - Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 лв. 321 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.

 

Допълнителна информация за МРЗ в България: 
Минималната работна заплата (МРЗ) за страната е определена с Постановление на Министерски съвет,
на основание чл. 244 т.1 от Кодекса на труда.
МРЗ следва да бъде непосредствено разглеждана с МОД за конкретните групи професии по основните икономически дейности. МРЗ и МОД са основните елементи при изчисляване на нетния доход на работещите. 
Например, ако основното възнаграждение на работника е минималното за страната - 310 лева (158,50 EUR), при минимален осигурителен доход 310 лева и без доплащане за  стаж (*за всяка година трудов стаж се начисляват  0.6%), нетното възнаграждение на работника е 243 лева(124,25 EUR). Осигурителните вноски за сметка на работника са съответно 39,99 лева (20,45 EUR) или 12,90% от осигурителния доход; допълнително, възнаграждението се облага с данъчна ставка от 10% (плосък данък). Нетното възнаграждение е разликата на брутното възнаграждение и дължимите върху него задължителни осигурителни вноски и данък. 
На практиката е налице смесен режим на определяне на минимални размери на трудовите възнаграждения. От една страна, налице е периодична нормативна актуализация на размера на МРЗ, на базата на съответен нормативен акт - Постановление на Министерски съвет. Същевременно, без да е нормативно обвързана, МРЗ за страната е сравнима в икономически и социален аспект с минималните осигурителни прагове (за нискоквалифицираните работници); допълнително,
на браншово/секторно равнище чрез колективни трудови договори често са договаряни по-високи нива на основните трудови възнаграждения (често значително надхвърлящи нормативната МРЗ за страната).
С колективен трудов договор могат да се договарят начални основни заплати по професии и длъжности (Чл. 5, т.2 на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения).
Договорени с колективен трудов договор (КТД) възнаграждения на браншово равнище
loading...
Loading...