Проверете вашата заплата

Задачи

 • Ръководят или подготвят азбучни списъци, библиографии, микро- филмови копия и други справочни материали с цел да бъдат събрани и достъпни за потребителите
 • Оценяват и опазват записи за административни, исторически, прав- ни, доказателствени и други цели
 • Проучват, оценяват, подреждат, организират и съхраняват историче- ски значими и ценни документи като държавни документи, частни документи, снимки, карти, ръкописи, аудио-визуални материали
 • Оценяват и придобиват архивни материали с цел изграждане и разработване на архивна колекция за изследователски цели
 • Планират и внедряват компютърни системи за управление на архиви и електронни записи
 • Проучват произхода, разпространението и използването на спра- вочни материали и обекти от културен и исторически интерес
 • Изготвят научни статии и доклади
 • Организират изложби в музеи и галерии, промотират изложби и уреждат специални изложения с общо, специализирано или обра- зователно значение
 • Организират, подреждат и поддържат колекции от артистични, културни, научни или исторически ценни предмети
 • Ръководят или осъществяват класифициране и каталогизиране на колекции в музеи и галерии и организират изложения

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...