Авиационни диспечери

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Направляват и контролират движението на въздухоплавателни сред- ства, долитащи и отлитащи от летище и движещи се по работната площ на летище
 • Направляват и контролират полетите на въздухоплавателните сред- ства в определен сектор от въздушното пространство
 • Проверяват и одобряват полетни планове
 • Предават информация на екипажите на въздухоплавателните сред- ства за метеорологичните условия, оперативното състояние на техническите средства, полетните планове и въздушното движение
 • Прилагат знания, умения, правила и процедури за контрол на въз- душното движение, за да идентифицират и разрешат потенциалните конфликти между въздухоплавателните средства, възникващи в процеса на тяхната работа
 • Осигуряват аварийно оповестително обслужване
 • Направляват движението на всички въздухоплавателни средства и моторни превозни средства на или в близост до пистата за излитане и кацане
 • Поддържат комуникация със съседни контролни кули, органи за контрол на подхода, районни контролни центрове и координират движението/полетите на въздухоплавателните средства в гранич- ните райони

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...