Проверете вашата заплата

Задачи

 • Подготвят и участват в изготвяне на оценки за разходи, техниче- ски спецификации и спецификации за обучение на оборудване за контрол и безопасност на въздушното движение
 • Наблюдават, контролират и сертифицират навигационно, комуни- кациионно оборудване за следене и управление на въздушното движение, калибрират наземни системи за въздушна навигация за осигуряване на максимална точност и безопасност на полети, излитания и кацания на самолети
 • Предоставят техническо обучение и осъществяват контрол върху други служители
 • Прилагат практически знания и умения в областта на безопасността на въздушното движение за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на тяхната работа
 • Предоставят техническа помощ при проектиране и оформяне на специфични интерфейсни системи за въздушна навигация и сле- дене на самолети
 • Разработват, модифицират, настройват и отстраняват грешки в системни софтуери
 • Модифицират съществуващи наземни системи и оборудване за въздушна навигация за адаптиране към нови процедури за контрол на въздушното движение с цел повишаване на капацитета, сигур- ността, интегритета или улесняване спазването на процедури за контрол на въздушното движение
 • Предоставят или подпомагат техническия контрол за изграждане, експлоатация, инсталиране, поддържане и ремонт на наземно навигационно оборудване, съгласно съответните стандарти и спецификации
 • Изпълняват технически задачи, свързани с разработване на елек- тронни и компютризирани системи и оборудване за въздушна навигация, изпитват прототипи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...