Задачи

 • Транспортират наредените трупи по съответните улеи
 • Обучават и контролират други работници в горското стопанство, включително работници по дърводобива и по засаждането на нови гори
 • Контролират борбата с плевелите и сгъстяването в млади гори, използвайки ръчни инструменти и химикали
 • Събират и подреждат на купи на сечището отрязаните трупи и клони
 • Управляват и поддържат влекачи, булдозери или други машини за придвижване на необходимото оборудване на обекти за залесяване или дърводобив
 • Събират шишарки, подрязват дърветата, помагат при засаждане и маркират дърветата за последващи действия
 • Определят дървета за изсичане и оценяват обема на добитата дървесина
 • Работят с триони и други машини за прореждане, подкастряне, отрязване на изсъхнали клони, изсичане на дървета и нарязването им на трупи
 • Оценяват обекти за залесяване, избират фиданки за разсад и засаж- дат дървета, създават и се грижат за млади гори
 • Осъществяват наблюдение за откриване на горски пожари, участват в противопожарни дейности, съставят отчети във връзка с възник- нали пожари и поддържат противопожарното оборудване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...