Проверете вашата заплата

Задачи

 • Обслужват и наблюдават машини за предене на текстилни влакна
 • Обслужват и наблюдават машини за почистване, обработване на текстилни влакна и производство на текстилни ленти
 • Обслужват изтеглящи машини с няколко рамки като всяка рамка съединява няколко ленти в една за получаване на ленти с опреде- лени дебелина и тегло
 • Обработват текстилни изделия с химикали за придаване на водо- устойчивост
 • Почистват валяци и цилиндри на кардиращите машини за отстра- няване на остатъците от вълна
 • Обслужват и наблюдават машини за предене, усукване, пресукване и навиване на конци и нишки
 • Обслужват и наблюдават машини за обработка на вълнени отпадъци за получаване на прежди
 • Обслужват и наблюдават навиващи рамки за скатяване и усукване на нишки
 • Обслужват и наблюдават машини за почистване, влачене и изрес- ване на вълна
 • Обслужват и подменят покрития от каучук или кожи на метални ролки на различни видове машини за предене, разресване и влачене
 • Обслужват и наблюдават машини за изтегляне на усукани снопчета
 • Подготвят необходимите количества смеси за обработка на текстил- ни изделия и прежди чрез смесване на различни съставки като кола, твърди мазнини, смоли, сапуни и вода и варят смесите на пара за определено време

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...