Задачи

 • Тестват механични системи, събират и анализират данни, сглобяват и инсталират механично оборудване
 • Осигуряват изпълнение на проекти съгласно спецификации, наред- би и договорни условия
 • Контролират технически изисквания относно производство, експло- атация, поддържане и ремонт на машини и механично оборудване за съответствие със спецификации и наредби
 • Разработват и контролират прилагане на стандарти и процедури за безопасност при изследване на корабни корпуси, оборудване и товари
 • Осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на машини и механично оборудване
 • Проектират и изготвят планове и схеми за машини и механично оборудване съгласно спецификации
 • Сглобяват и инсталират нови и модифицирани механични елементи, машинни части, контролни табла и хидравлични системи
 • Изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на машини и механич- но оборудване съгласно проектните спецификации

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...