Проверете вашата заплата

Задачи

 • Преглеждат и тестват машини, инструменти, компоненти, кон- тролни системи и друго електронно оборудване за определяне на дефекти
 • Поддържат дневници за извършени ремонти и поддръжка
 • Инсталират, настройват, ремонтират или заменят електронни компо- ненти, устройства и системи като използват ръчни и електрически инструменти
 • Настройват, ремонтират и заменят износени и дефектни части и кабели, поддържат машини, оборудване и инструменти
 • Свързват компоненти и сглобяват устройства като радиосистеми, инструменти, електромагнити, инвертори и системи за зареждане с гориво на самолети във въздуха
 • Монтират, тестват и настройват оборудване
 • Инсталират електронни инструменти и контролни системи
 • Разчитат данни от тестове за диагностициране на неизправности и други проблеми
 • Координират работата с инженери, техници и друг поддържащ персонал

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...