Задачи

 • Наблюдават и проверяват работата на оборудване за осигуряване на ефикасна дейност, осигуряват необходимите количества вода, химикали и горива
 • Поддържат огъня в пещите с въглища ръчно или чрез механични стокери, захранват парните котли с автоматични захранващи ус- тройства за газ или помпи за дизелово гориво
 • Анализират и записват показания на уреди за осигуряване на безава- рийна работа, извършват незначителни ремонти за предотвратяване спиране на оборудването или системите
 • Обслужват и поддържат помпи и клапани за изпомпване на теч- ности
 • Изпитват качествата на водата от парните котли, при необходимост вземат коригиращи мерки като прибавят химикали за предотвра- тяване на корозия и отлагания
 • Наблюдават двигатели на кораби и индикаторни показатели на машини и оборудване като записват данни и докладват на палубни инженери и други
 • Обслужват, почистват, смазват и наблюдават парни машини, котли и спомагателно оборудване като помпи, компресори и оборудване за снабдяване с пара и енергия за сгради, плавателни съдове или пневматични съоръжения

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...