Задачи

 • Поставят, закрепват и измерват метални заготовки или отливки за машинна обработка
 • Изготвят и ремонтират метални шаблони за изготвяне на леярски форми
 • Ремонтират и видоизменят спортни пушки и други малки оръжия
 • Представят и изчисляват размери, големина, форма и допуски за монтаж съгласно спецификациите
 • Подготвят шаблони и скици, определят работни процеси
 • Начертават линии и поставят контролни точки на метални заготовки за насочване на други работници, които режат, струговат, фрезоват, шлифоват или оформят по друг начин метали
 • Изготвят, сглобяват, монтират и ремонтират части за заключващи устройства и брави
 • Сглобяват и монтират части за изготвяне и ремонт на стеги, прис- пособления за фиксиране и измерителни уреди
 • Разчитат и интерпретират инженерни чертежи и спецификации на инструменти, матрици, шаблони или модели
 • Пускат в действие, управляват и поддържат стандартни и ком- пютризирани металообработващи машини с цифрово програмно управление за рязане, струговане, фрезоване, пробиване, шлифо- ване или оформяне по друг начин на заготовки с предварително определени размери при спазване на технически допуски
 • Проверяват размери и допуски на готови части за съответствие със спецификациите като използват точни измервателни инструменти и тестват изделията

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...