Проверете вашата заплата

Задачи

 • Изучават психологическите фактори при диагнози, лечение и превенция на умствени заболявания, емоционални и личностни разстройства, както и се консултират със съответните специалисти
 • Анализират влиянието на наследствени, социални, професионални и други фактори върху индивидуалното мислене и поведение
 • Провеждат разговори или терапевтични интервюта с лица или групи с цел консултация и последваща терапия
 • Формулират диагностични тестове, тестове за оценяване на постиг- натите резултати, които да се използват от учители при планирането на методи и съдържание на обучението
 • Разработват теории, модели и методи за интерпретиране и описание на естеството на човешкото поведение
 • Поддържат нужните контакти с членове на семейства, образова- телни органи или работодатели и предлагат възможни решения за справяне с даден проблем
 • Провеждат проучвания и научни изследвания на планирането на работа, работните групи, морал, мотивация, контрол и управление
 • Планират и провеждат тестове, за да определят умствените, физи- ческите и други характеристики като интелигентност, способности, наклонности, потенциал и т.н., тълкуват и оценяват резултатите и дават адекватни съвети
 • Изготвят научни статии и доклади

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...