Проверете вашата заплата

Задачи

 • Закупуват машини, оборудване и материали, например плавателни съдове и риболовни мрежи
 • Наблюдават пазарната дейност в рибното стопанство и риболова и планират обема на продукцията съобразно договорните изисквания и пазарното търсене
 • Контролират и провеждат изследвания на риби или аквакултури с цел установяване на заболявания или паразити
 • Сключват договори със собственици на плавателни съдове за риболов или рибни стопанства за производство на продукция и управление на производството
 • Координират селектирането и поддържат потомството на рибите
 • Контролират средата, за да поддържат или подобряват условията за живот на водните организми
 • Преговарят с купувачи за продажба на риболовна продукция и улов
 • Планират и координират дейности за повишаване люпенето или тем- повете на растеж, както и предотвратяване на болести в люпилните
 • Контролират подбора, обучението и работата на заетите в рибните стопанства и риболова и доставчици
 • Организират поддържането на кораби, лодки и оборудване
 • Управляват и контролират прехвърлянето на зрели риби в езера, водоеми, реки или изкуствени водоеми
 • Определят и управляват бюджети, наблюдават произведената про- дукция и разходите за нея, записват информация на добри упра- вленски практики за рибовъдни стопанства и риболов и изготвят финансови и оперативни отчети
 • Управляват и контролират размножаването на рибите, инкубацията на яйцата, развъждането и отглеждането на риба като прилагат знания и техники за култивиране на риби

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...