Проверете вашата заплата

Задачи

 • Определят и договарят цени и кредитни условия, както и сключват договори за продажба и приемат поръчки
 • Организират доставки на стоки, монтаж на оборудване и предос- тавяне на услуги
 • Актуализират информация за клиенти и изготвят отчети за продажби
 • Приемат поръчки и продават стоки на търговци на едро и дребно, промишлени и други предприятия
 • Докладват на производителите за реакциите и изискванията на клиентите
 • Продават техническо оборудване, консумативи и свързаните с тях услуги на предприятия или отделни лица
 • Обсъждат нуждите на нови и съществуващи клиенти и предоставят специализирана информация как определен вид оборудване, кон- сумативи или услуги задоволят тези потребности

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...