Телефонисти

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Работят с телефонни централи с цел свързване, задържане, прехвъ- рляне и прекратяване на телефонни обаждания
 • Свързват за изходящи обаждания
 • Занимават се с телефонни запитвания и записване на съобщения
 • Предават съобщения на персонала и клиентите
 • Следят за оперативни проблеми при работа в системата и инфор- мират звеното за техническа поддръжка

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...