Задачи

 • Осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здраво- словни и безопасни условия на труд
 • Сключват договори с клиенти и доставчици
 • Организират продажбите и формират цените на предлаганите стоки съгласно бюджета
 • Приемат резервации, посрещат гости и помагат при вземане на техните поръчки
 • Извършват подбор на персонал, изготвят работен график, обучават и контролират сервитьорския и кухненския персонал
 • Обсъждат с клиентите удовлетворението им от предлаганата храна и предоставените услуги
 • Поддържат записвания относно нивата на стоковите запаси и фи- нансовите транзакции
 • Планират изготвянето на менюта съвместно с главния готвач
 • Планират и организират специализирани дейности
 • Контролират поддържането във функционален вид съгласно здрав- ните изисквания на помещенията за хранене, кухня и съхранение

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...